Skocz do zawartościRegulamin forum

I. Informacje ogólne:

1. Administracja udostępnia Uczestnikom Forum możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forum Internetowym www.forum-gitara.pl, zwanym dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

2. Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza rejestracyjnego, pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

3. Uczestnik Forum przed umieszczeniem pierwszego wpisu jest zobowiązany do zapoznania się z całą treścią Regulaminu Forum.

4. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Uczestnika Forum postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Uczestnika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, oraz dobrowolnie i w pełni akceptuje całą jego treść.

5. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja i Moderatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum, oraz w prywatnych wiadomościach.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym. Również w prywatnych wiadomościach.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum i we wiadomościach prywatnych, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling), nieprawdziwych, zniesławiających, obraźliwych, wulgarnych, nienawistnych, obscenicznych, bluźnierczych, pornograficznych, rasistowskich, gróźb, naruszające prywatność, lub niezgodnych z prawem.

8. Uczestnik Forum zobowiązany jest dbać o kulturę wypowiedzi oraz respektowanie innych Uczestników Forum, oraz ich poglądów i opinii.

9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści objętych prawem autorskim, chyba że prawa te są w posiadaniu Uczestnika Forum lub Forum.

10. Wszystkie informacje łącznie z zamieszczanymi materiałami, linki/zdjęcia itp, które wpisują Uczestnicy Forum, będą przechowywane w bazie danych Forum. Każda umieszczona treść, materiał, może bowiem stanowić pomoc lub wskazówkę dla innych, dlatego też cała treść wpisów przechodzi na własność Forum. Co do zasady, żądania ich usunięcia przez autora wpisu będą ignorowane.

11. Umieszczanie jakichkolwiek treści związanych ze swoimi danymi osobistymi Uczestnika Forum uznaje się za niestosowne i umieszczane są na własną odpowiedzialność danego Uczestnika Forum.

12. Całkowicie zabrania się umieszczania danych osobowych innych Uczestników Forum.

13. Każdy Uczestnik Forum, który zauważy jawne działanie sprzeczne z Regulaminem Forum zobowiązany jest, do poinformowania Administracji lub Moderatorów zgłaszając taki wpis za pomocą funkcji "Raportuj" znajdującej się pod każdym wpisem na Forum.

14. Na Forum obowiązuje całkowity zakaz umieszczania postów/wpisów o treści społeczno-politycznej i religijnej, z wyjątkiem działu do tego przeznaczonego. Podforum o nazwie WOS. WOS dostępny będzie dla każdego Użytkownika Forum ze stażem przekraczającym ilość postów: 100. Dla działu WOS oprócz ogólnego Regulaminu Forum, obowiązuje dodatkowy Regulamin działu WOS. Dopuszczalne jest umieszczanie dowcipów lub memów w dziale Humor, z zachowaniem zdrowego rozsądku i pozostałych postanowień Regulaminu Forum. Zabrania się jakiejkolwiek formy komentowania!
II. Uczestnicy Forum:

1. Jeden Uczestnik Forum może mieć jedno konto. Zabrania się tworzenia multikont na Forum. Uczestnicy popełniający ten proceder będą banowani bez ostrzeżenia.

2. Zabrania się przy wyborze nicku doboru słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.

3. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość zmiany nicku. Prośbę o zmianę wraz z umotywowaniem należy zgłosić administracji forum.

4. Zabrania się umieszczania nieprzyzwoitych i obraźliwych awatarów.

5. Uczestnik Forum, który zarejestrował się na Forum otrzymuje rangę „Świeżak” oraz zielony kolor nicku. Przez okres miesiąca nie może wstawić awatarów oraz edytować postów.

6. Uczestnicy Forum łamiący Regulamin Forum mogą zostać upomniani przez Administrację bezpośrednio w temacie lub przez PW. Ponadto niestosowanie się do Regulaminu Forum skutkuje obciążeniem konta Uczestnika Forum punktami ostrzeżenia. Jeśli suma takich punktów osiągnie 10 (sł. dziesięć) Uczestnik Forum dostanie automatycznego bana na 14 dni. Recydywa karana będzie banem permanentnym.

7. Ilość przyznanych punktów ostrzeżenia Uczestnikowi Forum za niestosowanie się do Regulaminu Forum, oraz czas ich aktywności zależy tylko i wyłącznie od Administracji Forum i nie podlegają dyskusji.
III Korzystanie z forum:


1. Nazwa tematu:

a. Temat umieszczamy w przeznaczonym dla niego dziale. Posty i tematy niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do odpowiednich miejsc lub usuwane.

b. Temat powinien zawierać w tytule krótki i konkretny opis problemu. Zapewni to autorowi wątku maksimum szans na uzyskanie szybkiej odpowiedzi, a innym Uczestnikom Forum ułatwi poruszanie się po forumowym archiwum.

c. Nie zapisujemy nazwy tematu lub jego części WIELKIMI LITERAMI.

d. Tematy, które są wyjątkowo niechlujnie założone będą usuwane a ich autorzy będą karani ostrzeżeniem.


2. Posty, Galeria, Kluby:

a. Unikamy pisania posta pod postem. Istnieje możliwość edycji (nie dotyczy nowych „zielonych” Użytkowników Forum). Jeśli pojawi się potrzeba dopisania / poprawienia wysłanego już posta wystarczy go edytować. Możliwość ta jest dostępna przez 5 minut od momentu wstawienia wiadomości.

b. Nie cytujemy ostatniego posta przy odpowiadaniu w temacie. Zamiast tego lepiej zastosować tag - @user lub User.

c. Nie cytujemy kilkunastu cytatów na raz (tzw. cytat piętrowy). Jeśli jest taka konieczność, żeby zachować ciągłość dyskusji korzystamy z taga [ spoiler ] treść [/ spoiler ]

d. Uczestnik Forum zobowiązany jest do publikowania postów z zachowaniem podstawowych zasad pisowni języka polskiego. Posty ignorujące zasady gramatyki lub interpunkcji świadczą o lenistwie, oraz braku szacunku dla innych Uczestników Forum. Przeglądarki mają wbudowane słowniki ortograficzne więc zanim wyślesz post sprawdź go pod względem ewentualnych błędów. Poważne błędy nie będą tolerowane.

e. Na forum istnieje autokorekta wulgaryzmów. Zabronione jest natomiast jakiekolwiek omijanie autokorekty.

f. Posty typowo spamerskie, zawierające materiały niepożądane, zakazane prawem, będą usuwane a ich autorzy karani ostrzeżeniami lub banem.

g. Odpisywanie w tematach osób spamujących, dyskusje ze spamerami, prowokacje będą karane ostrzeżeniem.

h. W galerii zamieszczamy materiały swojego autorstwa ewentualnie takie do których mamy prawa nadane przez autora.

i. Zdjęcia w Galerii nie pojawiają się automatycznie. Muszą najpierw zostać zatwierdzone przez Administrację lub Moderatorów.

j. W dziale Kluby i Recenzje temat musi zostać zaakceptowany przez administrację/ moderatorów.

k. Żeby móc zakładać temat w dziale Klub Użytkowników oraz pisać w nim wiadomości trzeba mieć minimum 15 postów. Bez osiągnięcia tego limitu, dział można tylko przeglądać.

l. Użytkownicy Forum, którzy zamieszczają zdjęcia swojego autorstwa np. nowej gitary, zgadzają się na wykorzystanie ich przez administrację Forum w celach związanych z promocją, reklamą i administracją Forum.


3. Giełda:

a. Transakcje handlowe w obrocie nieprofesjonalnym załatwiane są na forumowej Giełdzie.

b. Forumowa Giełda to jedyny dział, gdzie akceptowane są ogłoszenia kupna / sprzedaży sprzętu muzycznego. Inne ogłoszenia związane z branżą muzyczną (szukam zespołu, wykonam miks / mastering etc.) można zamieszczać na podforum „Ciekawostki aukcyjne, ogłoszenia”.

c. Kategorycznie zabronione jest reklamowanie swoich ogłoszeń z Giełdy w tematach na forum Użytkownicy Forum łamiący ten punkt będą karani ostrzeżeniami.

d. Dopuszcza się umieszczanie linków do ogłoszeń z Giełdy (nie swoich) w tematach tylko i wyłącznie w celu nakierowania pytającego na źródło informacji.

e. Giełda ma swój własny regulamin – dostępny jest tutaj: http://forum-gitara....-działu-giełda/
IV Działalność komercyjna na forum-gitara.pl:

1. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz reklamy bez zgody administracji. Przez reklamę rozumie się: reklamę produktów, usług, linkowanie do stron im poświęconych, jak również linkowanie do innych forów o zbliżonej tematyce. Osoby łamiące ten punkt zostaną ostrzeżone.

2. Jako reklamę nie rozumie się postów i linków, mających na celu ułatwienie dyskusji poprzez nakierowanie na źródło informacji.

3. Na forum-gitara.pl mogą istnieć profile Uczestników Forum należące do podmiotów gospodarczych. Profile te oznaczone są statusem „Branża”.

4. Użytkownicy Forum ze statusem „Branża” mogą za zgodą administracji Forum prowadzić działalność promocyjną, reklamową i szeroko pojętą działalność komercyjną.

5. Osoby zainteresowane współpracą z forum-gitara.pl proszone są o kontakt z administracją.
V Administracja Forum:

1. Administracja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Administracja zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.

3. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych Uczestników Forum i ich postów.

4. Administracja i Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do całkowitego usuwania wypowiedzi Uczestnika Forum, w której treści ujawniono działanie sprzeczne z Regulaminem Forum.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści poszczególnych wpisów, oraz do usunięcia całych tematów, które są sprzeczne z Regulaminem Forum, jak również prawo do blokowania Uczestników Forum w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu Forum. Administracja może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Administracja Forum i Moderatorzy Forum są uprawnieni do nadawania ostrzeżeń Uczestnikom Forum.

7. Moderator Forum za swoje decyzje odpowiada tylko przed Administracją Forum.

8. Zabrania się jakiejkolwiek formy komentowania lub kwestionowania decyzji Administracji Forum, oraz Moderatorów Forum na Forum Publicznym. Niestosowanie się będzie surowo karane.

9. Czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest dla Administracji i Moderatorów.

10. W kwestiach nieuregulowanych przez Regulamin Forum decyzje będą podejmowane przez Administrację Forum we współpracy z Moderatorami Forum, działającymi w porozumieniu i w dobrej wierze, dla dobra Forum.

11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.